• Dansk
  • English

Arbejdsmiljø


For Ce-Tec A/S er hver medarbejder en vigtig ressource, og gennem vores arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden. Derfor lægger vi vægt på, at der skal være et godt og velfungerende arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledelse, som kan skabe anerkendelse hos vores interessenter.

I Ce-Tec A/S lægger vi vægt på, at alle trives og gennem en åben kultur og dialog at skabe grobund for løbende forbedringer samt at eliminere og minimere risici for personale og andre interessenter, som kan udsættes for arbejdsmiljøbetonet farer forbundet med virksomheden aktiviteter og services.

For at skabe et godt arbejdsmiljø bestræber ledelsens sig på at arbejde systematisk med arbejdsmiljøledelse i henhold til OHSAS:18001:2008. Der arbejdes ud fra en filosofi om at gennem fokus, identificering, analyse og vurdering kan arbejdsmiljøet i sin helhed optimeres og arbejdsmiljøbetonede risici minimeres.

Implicit gennem systematisk fokus vil vi forebygge tilbagevendende ulykker, uheld og hændelser.

I Ce-Tec A/S bestræber vi os på, at alle medarbejdere automatisk retter deres opmærksomhed mod de egentlige årsager til ulykker og/ eller dårligt arbejdsmiljø og herefter forsøger at eliminere de bagvedliggende bevæggrunde, hvor det er muligt. Gennem den systematiske fokus og efterfølgende handling kan vi løbende forbedre vores arbejdsmiljøpåvirkning i vores handlingsprocesser.

Derfor er arbejdsmiljøet et åbent tema mellem ledelsen og de ansatte, men for at sikre at alle har mulighed for at komme med deres, nogle gange mindre flatterende, input og problemstillinger, opfordre vi jævnligt alle til at benytte sig af vores AMO repræsentant eller vores whistleblower ordning, hvor man kan være anonym.

  • Achilles JQS Qualified
  • Iso 9001 certificeret - Intertek
  • Achilles Utilities NCE

FIRMAINFO

  • Ce-Tec A/S
  • CVR: 33771339

ADRESSEINFO

  • Toldbodvej 1
  • DK-6700 Esbjerg