• Dansk
  • English

Organisation


Carl Ejner Andersen
Administrerende Direktør

Telefon: +45 24421507
E-mail: cea@ce-tec.dk

Bente Nielsen
Administrationsansvarlig

Telefon: +45 51153564
E-mail: bsn@ce-tec.dk

Line Sloth Hasling
Cand. Merc.
QHSE-ansvarlig
HR / Salg / Kommunikation

Telefon: +45 22808053
E-mail: lsh@ce-tec.dk

Ole Høyer
Senior Discipliningeniør E&I.
Projektansvarlig - PIMS

Telefon: +45 27588564
E-mail: oho@ce-tec.dk

Kasper B. Dølby
Senior Discipliningeniør E&l.
Projektansvarlig - E&I

E-mail: kbd@ce-tec.dk

Bo Anton Neergaard
Senior Discipliningeniør E&I.
Projektansvarlig - E&I

E-mail: bon@ce-tec.dk

Henrik Nielsen
Senior Discipliningeniør E&I.
Projektansvarlig - Teknisk Service

E-mail: hni@ce-tec.dk

Søren Nissen Jørgensen
IT-udviklingsingeniør.
IT-ansvarlig

E-learning udvikling, teknisk oversættelse, data management

Telefon: +45 40407298
E-mail: snj@ce-tec.dk

  • Achilles JQS Qualified
  • Iso 9001 certificeret - Intertek
  • Achilles Utilities NCE

FIRMAINFO

  • Ce-Tec A/S
  • CVR: 33771339

ADRESSEINFO

  • Kirkegade 9, 2. sal
  • DK-6700 Esbjerg