QHSE

 

QHSE Politik for Ce-Tec A/S.
 

Vores målsætning:

  • Alle aktiviteter skal udføres, således at der altid tages størst mulig hensyn til de involverede personers, og andre parters sikkerhed, helbred og med minimal påvirkning af miljøet.
  • Nul skader, ingen arbejdsrelaterede sygdomme og ingen skadelig indvirkning på miljøet.

Vi vil derfor:

  • Prioritere HSE arbejdet, således at virksomheden løbende inddrager beskyttelse af medarbejdernes sikkerhed, helbred og miljøet, med maksimal opmærksomhed i alle aspekter af vores arbejde.
  • Informere og uddanne medarbejdere, således at de beskytter sig selv, folk omkring sig og miljøet.
  • Løbende motivere vores medarbejdere, og arbejde for en positiv HSE kultur.
  • Tage aktiv del i HSE arbejdet på kunders arbejdsplads og følge de til enhver tid gældende regler.
  • Optimere brugen af ressourcer via genbrug, genvinding og nedsættelse af forbrug.

Ce-Tec har fået arbejdstilsynets grønne smiley:

   

Ce-Tec A/S

+45 74783564

Kirkegade 9, 2.sal, 6700 Esbjerg